بريمكسات فيتامينات و أملاح معدنية

SAFFARM Premix-B

Vitamins and minerals premix for Broilers

composition

Per Each 3 Kg

 

Ingredients:                                              Active Quantity

Vit.A                                                           15 million IU

Vit.D3                                                          3 million IU

Vit.E                                                            25 Gram

Vit.K3                                                          2.5 Gram

Vit.B1                                                           1 Gram

Vit.B2                                                           5 Gram

Vit.B6                                                           2 Gram

Vit.B12                                                         20 mg

Biotin                                                            50 mg

Folic acid                                                      1 Gram

Niacin                                                           35 Gram

Pantothenic acid                                          10 Gram

Manganese as (Manganese Sulfate)           80Gram

Zinc as(zinc sulfate)                                     60 Gram

Iron as(Ferrous sulfate monohydrate)      40 Gram

Copper as (Copper sulfate)                        16 Gram

Iodine as (calcium iodate)                          1200 mg

Selenium as(sodium selenite)                     200 mg

Cobalt as (Cobalt Sulfate)                         200 mg

BHT                                                              6 Gram

Carriers   (Rice bran meal)                     Up to 3 kg

usage

To cover the nutritional requirements of vitamins and minerals of Broilers chickensUsage

Inclusion rate

Three Kg/Ton of Broilers feed 

Net Weight 

     KGS   10,15, 20,25  

Producer: IBEX INTERNATIONAL CO.,LTD

Country of Origin : CHINA